دانلود سوالات استخدامي اموزش پرورش
 

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده

كاملترين فايل در مورد دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده

جزوه كامل به همراه دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده

 اين بسته ويژه، كامل ترين و جامع ترين بسته جهت استفاده تمامي كارمندان اموزش و پرورش و ساير ارگان هاي دولتي و غير دولتي،  مي باشد.دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده منتظران داراي محتوي زير مي باشد:

محتويات بسته نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده:

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 200 سوال 

اين مجموعه شامل 10 آزمون 20 سوالي  مي باشد.پاسخ نامه هر آزمون در آخر آن آزمون آورده شده است.

نمونه سئوالات آزمون آموزش خانواده

كد دوره: 91301849

مدت دوره: 12 ساعت

تعداد سئوالات: 260 سئوال

فرمت فايل: PDF

 

 

 

لينك دانلود:

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانواده

 

نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت آموزش خانوادهادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ توسط دانلود سوالات استخدامي اموزش پرورش,سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97,سوالات آزمون استخدامي آموزش وپرورش
نظرات (0)

دانلود جزوه كامل ضمن خدمت آزمون احكام زندگي در اسلام

آزمون ضمن خدمت احكام زندگي در اسلام,انجام آزمون ضمن خدمت احكام زندگي در اسلام ,پكيج نمونه سوال ضمن خدمت احكام
زندگي در اسلام,سفارش انجام آزمون ضمن خدمت احكام زندگي در اسلام,مجموعه سوالات دوره ضمن خدمت احكام زندگي در اسلام,
مجموعه سوالات ضمن خدمت احكام زندگي در اسلام ,نمونه سوال رايگان ضمن خدمت احكام زندگي در اسلام,نمونه سوال ضمن
خدمت احكام زندگي در اسلام دانلود جزوه كامل ضمن خدمت آزمون احكام زندگي در اسلام

كاملترين فايل دانلود جزوه كامل ضمن خدمت آزمون احكام زندگي در اسلام

 اين بسته ويژه، كامل ترين و جامع ترين بسته جهت استفاده تمامي كارمندان اموزش و پرورش و ساير ارگان هاي دولتي و غير دولتي، در جزوه كامل ضمن خدمت آزمون احكام زندگي در اسلام مي باشد.دانلود جزوه كامل ضمن خدمت آزمون احكام زندگي در اسلام منتظران داراي محتوي زير مي باشد:

 

 

اين بسته دقيقا براساس منابع جزوه كامل ضمن خدمت آزمون احكام زندگي در اسلام طبقه بندي شده است

 

لينك دانلود:

جزوه كامل ضمن خدمت آزمون احكام زندگي در اسلام

جزوه كامل ضمن خدمت آزمون احكام زندگي در اسلامادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ توسط دانلود سوالات استخدامي اموزش پرورش,سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97,سوالات آزمون استخدامي آموزش وپرورش
نظرات (0)

 

نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حكومت مهدوي و وظايف منتظران

كاملترين فايل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حكومت مهدوي و وظايف منتظران

جزوه كامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حكومت مهدوي و وظايف منتظران

 اين بسته ويژه، كامل ترين و جامع ترين بسته جهت استفاده تمامي كارمندان اموزش و پرورش و ساير ارگان هاي دولتي و غير دولتي، در ضمن خدمت آزمون حكومت مهدوي و وظايف منتظران مي باشد.نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حكومت مهدوي و وظايف منتظران داراي محتوي زير مي باشد:

محتويات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت آزمون حكومت مهدوي و وظايف منتظران:

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 100 سوال 
 2. نمونه سوالات شماره 2 با 37 سوال 
 3. نمونه سوالات شماره 3 با 11 سوال 
 4. نمونه سوالات شماره 4 با 15 سوال 
 5. نمونه سوالات شماره 5 با 15 سوال
 6. نمونه سوالات شماره 6 با 10 سوال
 7. نمونه سوالات شماره 7 با 12 سوال
 8. نمونه سوالات شماره 8 با 12 سوال
 9. نمونه سوالات شماره 9 با 12 سوال
 10. نمونه سوالات شماره 10 با 12 سوال
 11. نمونه سوالات شماره 11 با 12 سوال
 12. نمونه سوالات شماره 12 با 12 سوال
 13. نمونه سوالات شماره 13 با 12 سوال
 14. نمونه سوالات شماره 14 با 12 سوال
 15. نمونه سوالات شماره 15 با 12 سوال
 16. نمونه سوالات شماره 16 با 12 سوال
 17. نمونه سوالات شماره 17 با 18 سوال
 18. نمونه سوالات شماره 18 با 12 سوال
 19. نمونه سوالات شماره 19 با 12 سوال
 20. فايل آموزشي در مورد حكومت مهدوي و وظايف منتظران 46 صفحه 
 

 

لينك دانلود:

سوالات ضمن خدمت آزمون حكومت مهدوي و وظايف منتظران

سوالات ضمن خدمت آزمون حكومت مهدوي و وظايف منتظرانادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ توسط دانلود سوالات استخدامي اموزش پرورش,سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97,سوالات آزمون استخدامي آموزش وپرورش
نظرات (0)

نمونه سوالات ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

كاملترين فايل در مورد نمونه سوالات ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

جزوه كامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

 اين بسته ويژه، كامل ترين و جامع ترين بسته جهت استفاده تمامي كارمندان اموزش و پرورش و ساير ارگان هاي دولتي و غير دولتي، در آزمون ضمن خدمت اسلام و نيازهاي زمان مي باشد.نمونه سوالات ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش داراي محتوي زير مي باشد:

محتويات بسته نمونه سوالات ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش:

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 95 سوال 
 2. نمونه سوالات شماره 2 با 59 سوال 
 3. نمونه سوالات شماره 3 با 87 سوال 
 4. نمونه سوالات شماره 4 با 500 سوال 
 5. فايل آموزشي در مورد مفاهيم پايه فناوري اطلاعات 36 صفحه 
 6. فايل آموزشي تصويري در مورد نرم افزار word 48 صفحه 
 7. فايل آموزشي در مورد آي تي 45 صفحه
 

نمونه سئوالات فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 24 ساعت كد 96004209

تعداد مراحل آزمون الكترونيكي : 3 مرحله

 

لينك دانلود:

سوالات ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش

 

سوالات ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورشادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ توسط دانلود سوالات استخدامي اموزش پرورش,سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97,سوالات آزمون استخدامي آموزش وپرورش
نظرات (0)

 

دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت اسلام و نيازهاي زمان

كاملترين فايل در مورد دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت اسلام و نيازهاي زمان

جزوه كامل به همراه دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت اسلام و نيازهاي زمان

 اين بسته ويژه، كامل ترين و جامع ترين بسته جهت استفاده تمامي كارمندان اموزش و پرورش و ساير ارگان هاي دولتي و غير دولتي، در آزمون ضمن خدمت اسلام و نيازهاي زمان مي باشد.دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت اسلام و نيازهاي زمان داراي محتوي زير مي باشد:

محتويات بسته دانلود نمونه سوالات دوره ضمن خدمت اسلام و نيازهاي زمان:

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 150سوال 
 2. نمونه سوالات شماره 2 با 80 سوال 
 3. نمونه سوالات شماره 3 با 140 سوال 
 4. نمونه سوالات شماره 4 با 60 سوال 
 5. نمونه سوالات شماره 5 با 20 سوال 
 6. نمونه سوالات شماره 6 با 40 سوال 
 7. فايل آموزشي در مورد اسلام و نيازهاي زمان 19 صفحه 
 8. خلاصه كتاب اسلام و نيازهاي زمان 160 صفحه

 

لينك دانلود:

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت اسلام و نيازهاي زمان

 

 

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت اسلام و نيازهاي زمانادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ توسط دانلود سوالات استخدامي اموزش پرورش,سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97,سوالات آزمون استخدامي آموزش وپرورش
نظرات (0)

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حماسه حسيني

كاملترين فايل دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حماسه حسيني

جزوه كامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حماسه حسيني

 اين بسته ويژه، كامل ترين و جامع ترين بسته جهت استفاده تمامي كارمندان اموزش و پرورش و ساير ارگان هاي دولتي و غير دولتي، در آزمون ضمن خدمت حماسه حسيني مي باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حماسه حسيني داراي محتوي زير مي باشد:

محتويات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حماسه حسيني:

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 117 سوال بافرمت ورد
 2. نمونه سوالات شماره 1 با 92 سوال بافرمت ورد
 3. نمونه سوالات شماره 1 با 400 سوال بافرمت ورد
 4. نمونه سوالات شماره 1 با 60سوال بافرمت ورد
 5. نمونه سوالات شماره 1 با 40سوال بافرمت ورد
 6. نمونه سوالات شماره 1 با 126سوال بافرمت ورد
 7. نمونه سوالات شماره 1 با 38سوال بافرمت ورد
 8. نمونه سوالات شماره 1 با 400سوال بافرمت ورد
 

اين بسته دقيقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت ضمن خدمت حماسه حسيني طبقه بندي شده است

 

لينك دانلود:

نمونه سوالات ضمن خدمت حماسه حسيني

 
 
 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ توسط دانلود سوالات استخدامي اموزش پرورش,سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97,سوالات آزمون استخدامي آموزش وپرورش
نظرات (0)


 

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبيعي و غير مترقبه

كاملترين فايل دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبيعي و غير مترقبه

جزوه كامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبيعي و غير مترقبه

 اين بسته ويژه، كامل ترين و جامع ترين بسته جهت استفاده تمامي كارمندان اموزش و پرورش و ساير ارگان هاي دولتي و غير دولتي، در آزمون ضمن خدمت حوادث طبيعي و غير مترقبه مي باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبيعي و غير مترقبه داراي محتوي زير مي باشد:

محتويات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبيعي و غير مترقبه:

منبع دوره حوادث طبيعي با 23 صفحه

نمونه سوالات شماره 1 با 30سوال 

نمونه سوالات شماره 2 با 30 سوال 

نمونه سوالات شماره 3 با 8 سوال 

فايل آموزشي مديريت بحران در حوادث غيرمترقبه

مقاله اصول مديريت بحران در حوادث غير مترقبه و بلاياي طبيعي

 جزوه آموزشيحوادث طبيعي و مخاطرات زمين38 صفحه

 

لينك دانلود:

نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبيعي و غير مترقبه

نمونه سوالات ضمن خدمت حوادث طبيعي و غير مترقبهادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ توسط دانلود سوالات استخدامي اموزش پرورش,سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97,سوالات آزمون استخدامي آموزش وپرورش
نظرات (0)

 

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهي از منكر

كاملترين فايل دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهي از منكر

جزوه كامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهي از منكر

 اين بسته ويژه، كامل ترين و جامع ترين بسته جهت استفاده تمامي كارمندان اموزش و پرورش و ساير ارگان هاي دولتي و غير دولتي، در آزمون ضمن خدمت امر به معروف و نهي از منكر مي باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهي از منكر داراي محتوي زير مي باشد:

محتويات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهي از منكر:

نمونه سوالات شماره 1 با 27سوال 

نمونه سوالات شماره 2 با 20 سوال 

نمونه سوالات شماره 3 با 20 سوال 

نمونه سوالات شماره 4 با 20 سوال 

نمونه سوالات شماره 5 با 20 سوال 

 جزوه آموزشي امر به معروف و نهي از منكر 38 صفحه

 

 

لينك دانلود:

نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهي از منكر

نمونه سوالات ضمن خدمت امر به معروف و نهي از منكرادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ توسط دانلود سوالات استخدامي اموزش پرورش,سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97,سوالات آزمون استخدامي آموزش وپرورش
نظرات (0)

دانلود نمونه سوالات خدمت مديريت دانش سازماني

كاملترين فايل در مورد دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مديريت دانش سازماني

جزوه كامل به همراه دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مديريت دانش سازماني

 اين بسته ويژه، كامل ترين و جامع ترين بسته جهت استفاده تمامي كارمندان اموزش و پرورش و ساير ارگان هاي دولتي و غير دولتي، در آزمون ضمن خدمت مديريت دانش سازماني مي باشد.دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مديريت دانش سازماني داراي محتوي زير مي باشد:

محتويات بسته دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت مديريت دانش سازماني:

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 25سوال 
 2. نمونه سوالات شماره 2 با 25 سوال 
 3. نمونه سوالات شماره 3 با 25 سوال 
 4. نمونه سوالات شماره 4 با 25 سوال 
 5. نمونه سوالات شماره 5 با 50 سوال 
 6. نمونه سوالات شماره 6 با 30 سوال 
 7. فايل آموزشي در موردمديريت دانش در سازمان 15 صفحه 
 8. خلاصه كتاب مديريت دانش 8 صفحه
 9.  جزوه مديريت دانش سازماني 21 صفحه

عنوان دوره آموزشي: مديريت دانش سازماني

نوع آموزش: عمومي- توانمندي اداري

هدف كلي دوره: آشنايي شركت كنندگان با اهداف، ضرورت و عناصر مديريت دانش سازماني و راهكارهاي استقرار آن با هدف حفظ و توسعه دانش و تجارب ارزنده و كاربست آن در سازمان ها.

 

لينك دانلود:

نمونه سوالات ضمن خدمت مديريت دانش سازماني

نمونه سوالات ضمن خدمت مديريت دانش سازمانيادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ توسط دانلود سوالات استخدامي اموزش پرورش,سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97,سوالات آزمون استخدامي آموزش وپرورش
نظرات (0)

نمونه سوالات ضمن خدمت قوانين، مقررات و دستورالعملهاي تربيت بدني

جزوات و نمونه سوالات ضمن خدمت قوانين، مقررات و دستورالعملهاي تربيت بدني

جزوه كامل به همراه نمونه سوالات ضمن خدمت قوانين، مقررات و دستورالعملهاي تربيت بدني

 اين بسته ويژه، كامل ترين و جامع ترين بسته جهت استفاده تمامي كارمندان اموزش و پرورش و ساير ارگان هاي دولتي و غير دولتي، در آزمون ضمن خدمت قوانين، مقررات و دستورالعملهاي تربيت بدني و پيامدهاي سوء آن مي باشد.دانلود كاملترين نمونه سوالات و جزوه آموزشي قوانين، مقررات و دستورالعملهاي تربيت بدني داراي محتوي زير مي باشد:

محتويات بسته ضمن خدمت قوانين، مقررات و دستورالعملهاي تربيت بدني:

 1. نمونه سوالات شماره 1 با 100سوال با فرمت ورد
 2. نمونه سوالات شماره 2 با 120 سوال با فرمت ورد
 3. نمونه سوالات شماره 3 با 150 سوال با فرمت ورد
 4. جزوه كامل در مورد قوانين و مقرارات تربيت بدني 97 صفحه 
 5. به همراه پكيچ كامل نمونه سوالات تربيت بدني 8 فايل

 

اين بسته دقيقا براساس منابع ازمون ضمن خدمت كليات و دستور العمل هاي قوانين، مقررات و دستورالعملهاي تربيت بدني آن طبقه بندي شده است

 

لينك دانلود:

سوالات ضمن خدمت قوانين، مقررات و دستورالعملهاي تربيت بدني

سوالات ضمن خدمت قوانين، مقررات و دستورالعملهاي تربيت بدنيادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ توسط دانلود سوالات استخدامي اموزش پرورش,سوالات استخدامي آموزش و پرورش 97,سوالات آزمون استخدامي آموزش وپرورش
نظرات (0)
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراح بیگ سایت